Direct contact? Bel: 085 018 6000
Klanten vertellenscore5.0

ActivFinance blog

Toegang tot de beste coronafinanciering zonder jezelf schaakmat te zetten

Op 22 april 2020
Toegang tot de beste coronafinanciering zonder jezelf schaakmat te zetten

We horen van veel ondernemers dat ze door de coronacrisis tegen betalingsproblemen aanlopen. Toch hebben de meeste mkb-ers nog niet bij hun bank aangeklopt om de financiële situatie van hun onderneming te bespreken. Dat blijkt uit onderzoek onder ruim 7.000 ondernemers door onderzoeksbureau Panteia. Vreemd, want banken hebben juist aangegeven bij deze crisis een deel van de oplossing te willen zijn.

Nog geen contact met de bank

Veel ondernemers maken melding van omzetdalingen en een dringende behoefte aan extra liquiditeiten. Toch zegt ruim 85% van de ondernemers die aan het onderzoek meedoen dat ze nog niet met hun bank hebben gesproken. Het lijkt er op dat de meeste ondernemers zich eerst op de meest urgente liquiditeitsproblemen hebben gericht. Ze hebben maatregelen genomen om kosten te besparen en er is gebruik gemaakt van de steunmaatregelen van de overheid, zoals een uitgestelde belastingbetaling, een overbruggingskrediet zoals NOW of een andere kredietregeling. Echter, de meeste overheidsmaatregelen worden opnieuw verlengd. Er komt dus voorlopig geen versoepeling voor het mkb.

Corona Scanner - ruim 85% van de getroffen ondernemers sprak nog niet met hun bank

Anderhalve-meter-economie

Veel ondernemers hebben nagedacht en vaak ook actie ondernomen om zich voor te bereiden op de zogenoemde anderhalve-meter-economie. De verwachting is dat de liquiditeitsproblemen voor ondernemers nu nog urgenter worden. Hopelijk komen er op zeer korte termijn extra steunmaatregelen voor ondernemers. En laten we dan direct het proces van het aanvragen, beoordelen, verkrijgen en het terugbetalen van de staatsgegarandeerde financiering (BMKB-C) verbeteren.

Teveel papierwerk

De schoen wringt bij de bestaande regeling voor ondernemers om snel extra geld te kunnen lenen bij de bank: de BMKB-C. Deze vorm van staatsgarantie is speciaal in het leven geroepen voor de coronacrisis, maar het aanvraagproces blijkt te lastig en als de situatie van de ondernemer niet standaard is komt er veel papierwerk bij kijken – ook nadat de regeling door de overheid verder is aangepast.

De regeling sluit onvoldoende aan bij de huidige situatie. Dat blijkt ook uit de cijfers van de coronamonitor van de NVB (Nederlandse Vereniging van Banken). In een maand tijd zijn er ongeveer 900 BMKB-C financieringen verstrekt. We verwachten dat de aanvragen voor extra investeringen en (overbruggings) leningen de komende weken verder zullen toenemen.

Ook voor banken een uitdaging

De banken kunnen het aantal aanvragen amper aan. In de laatste jaren is het aantal accountmanagers die de mkb’er ondersteunen bij het verkrijgen van een passende financiering afgenomen. Daarvoor in de plaats zijn online portals en digitale aanvraagformulieren gekomen. Dus de huidige bezetting accountmanagers staat voor een behoorlijke uitdaging. Door verschillende factoren loopt het proces niet soepel - het ontbreekt vaak aan een goede en complete aanlevering van informatie door de ondernemer, en door de hoeveelheid aanvragen is het tijdig terugbellen en het vlot in behandeling nemen niet vanzelfsprekend. Daarnaast moeten de banken vanuit hun zorgplicht goed beoordelen of de nieuwe tijdelijke overbruggingsfinanciering terugbetaald kan worden uit de toekomstige winst. En of de onderneming vóór corona in voldoende mate gezond was. Dat levert nog al eens de nodige discussie op.

Ondanks alles willen wij oproepen om je als ondernemer toch bij de huisbank te melden. Zeker als er al sprake is van een financieringsrelatie. ActivFinance helpt je hierbij graag door onze kennis, ervaring en netwerk in te zetten. En daar waar de bank stopt, gaat ActivFinance verder. Hoe uitdagend de financieringsmarkt op dit moment ook is, we beschikken over verschillende financieringsbronnen, waaronder een breed pallet aan alternatieven.

Wat zijn de alternatieven?

Voor sommige ondernemers is de BMKB-C regeling met een looptijd van maximaal 24 maanden en over een jaar de lening aflossen niet de beste optie. ActivFinance is bekend met meerdere alternatieven voor een coronafinanciering die misschien beter passen bij jouw financiële situatie. Het kan zeker geen kwaad om deze te verkennen en één of meerdere financieringsbronnen aan te spreken. Met de juiste mix van kredietvormen kun je meer liquiditeit creëren, zonder dat de schuldenlast onverantwoord wordt.

  • Sale & Leaseback

Als je snel extra geld wilt vrijmaken op de bedrijfsbalans, dan is Sale & Leaseback een mogelijkheid. Hiermee verkoop je een object (zoals een auto of werkmachine) aan de leasemaatschappij en lease je dit in termijnen terug. Hierdoor komt er extra liquiditeit vrij voor het bedrijf, terwijl je het object gewoon kan blijven gebruiken.

  • Factoring

Een factormaatschappij is een bedrijf dat krediet verleent maar ook een service aanbiedt. Met deze financiering worden jouw openstaande facturen direct uitbetaalt en kun je zelfs het debiteurenbeheer uit handen geven. Je hoeft niet meer te wachten op je geld en krijgt direct financiële ademruimte.

  • Non-bancaire financiering

In reactie op de kredietcrisis en zich terugtrekkende banken, groeide niet-bank financieringen vanaf 2009 uit tot een relevante vorm van financieren. Denk aan crowdlending, microkrediet en de online-kredietverstrekkers die een kredietanalyse via algoritmes en actuele kennis uitvoeren. Vaak is er al financieringsduidelijkheid binnen een aantal werkdagen.

In deze blog hebben we slechts een paar zaken op hoofdlijnen uitgelicht. Er zijn natuurlijk meer mogelijkheden om je liquiditeitspositie te verbeteren!

Hulp nodig bij het verbeteren van de liquiditeit en/of het aanvragen van een coronakrediet?

Wil je weten of je in aanmerking komt voor extra coronakrediet of een andere vorm van werkkapitaal? Hoe je moet omgaan met bancaire vraagstukken als “was de onderneming voor corona in de kern gezond?”, “hoe reëel is de prognose voor de komende maanden?” en “wat is het risico voor de bank als het toch mis gaat?”

Ook in deze moeilijke tijd is ActivFinance jouw financiële sidekick die de balans voor je opmaakt en je helpt om een goed onderbouwde kredietaanvraag in te dienen.

Neem contact op Kijk op onze website

Waarom ActivFinance?
  • Persoonlijk contact
  • Snel en gemakkelijk
  • Creatief in oplossingen
  • Het beste netwerk
  • De ideale financiering
  • 100% beveelt ons aan
Vragen?
Neem contact op

Wij helpen je graag verder

 Telefoon: 085 - 018 6000