Direct contact? Bel: 085 018 6000
score9.8 / 10

Makkelijk gezegd is werkkapitaal 'alles wat nog via de verkoop in geld omgezet moet worden'. Het zijn dus uitgaven die je doet om jouw product te produceren of dienst te verlenen en die nog tot omzet en winst moeten gaan leiden. De exacte uitleg is wat korter, maar moeilijker: 'vlottende activa minus vlottende passiva'. Werkkapitaal is de smeerolie, die jouw bedrijf laat functioneren. Je hebt debiteuren om jouw klanten wat uitstel van betaling te geven, je hebt voorraden om schommelingen in de aanvoer, in de produktie en in de verkoop te kunnen opvangen, enz. Signalen dat het werkkapitaal te hoog is kunnen van buiten jouw bedrijf komen, maar nog beter je kunt ze ook zelf - met kengetallen – inbouwen. De limiet van jouw rekening-courant-krediet komt in zicht. Jouw banktegoed nadert de nul-stand. Jouw liquiditeitsbegroting, een vooruitblik op de inkomsten en uitgaven, laat een afname van de liquide middelen zien.

Waarom ActivFinance?
  • Persoonlijk contact
  • Snel en gemakkelijk
  • Creativiteit in het bedenken van oplossingen
  • Het beste netwerk
  • De ideale financiering met goede tarieven voor jouw succes
Vragen?
Neem contact op

Wij helpen je graag verder

  Whatsapp: 06 - 128 759 88
 Telefoon: 085 - 018 6000