Direct contact? Bel: 085 018 6000
Klanten vertellenscore5.0

ActivFinance blog

Verbeter je resultaat, kasstroom en balans met actief werkkapitaalbeheer

Op 15 maart 2019
 Verbeter je resultaat, kasstroom en balans met actief werkkapitaalbeheer

In deze blog leggen we je graag uit wat werkkapitaal is, welke vormen er zijn en hoe het moet worden berekend. Ook bekijken we welke maatregelen een onderneming kan treffen wanneer er te weinig of juist te veel werkkapitaal in de organisatie aanwezig is.

Werkkapitaal, de nut en noodzaak

Geld lenen om de dagelijkse bedrijfsvoering financieel soepel te laten lopen, dat is één van de drie meest genoemde financieringsbehoeftes. Als ondernemer heb je immers geld nodig om te investeren in bedrijfsmiddelen, voor herfinanciering en het op peil houden van werkkapitaal.

Het werkkapitaal leert je vooral of het bedrijf zich evenwichtig financiert of niet. Het is de bedoeling dat je langetermijninvesteringen financiert met gelden die lang beschikbaar blijven. En korte termijn investeringen financier je in principe met korte termijn schulden. Dit is een van de basisprincipes van de werking van een gezond bedrijf. Een bedrijfsauto financier je bijvoorbeeld op vier of vijf jaar, niet op twintig jaar. Een pand gaat daarentegen lange tijd mee en kan je dus gerust op twintig jaar of zelfs langer financieren.

Zodra je krap bij kas zit kun je aankloppen bij je huisbankier voor een tijdelijke financiële overbrugging, maar heb je de oorzaak wel goed in beeld? En heb je daar doeltreffende acties op bedacht? Banken zitten meestal niet te wachten op dit soort tijdelijke kredietverruimingen, want dat is erg arbeidsintensief. En voor jou resulteert dit weer in het aanleveren van een waslijst aan financiële gegevens, terwijl je de extra ruimte eigenlijk gisteren al nodig had. Prima om tijdelijk een ‘financiële pleister’ te plakken, maar de echte winst behaal je vaak in de eigen bedrijfsprocessen.

Wat is werkkapitaal?

Werkkapitaal is het kapitaal dat een onderneming nodig heeft om aan zijn dagelijkse financiële verplichtingen te voldoen. Om een onderneming op korte termijn goed te laten draaien, moeten betalingen worden gedaan. Er moeten voorraden worden ingekocht, gas- en energierekeningen worden betaald en de maandelijkse salarissen worden overgemaakt. Kortom, er is voldoende werkkapitaal nodig om te kunnen ‘werken’. Een tekort aan werkkapitaal zorgt voor betalingsproblemen en kan in het ergste geval zelfs tot faillissement leiden.

Liquiditeitsproblemen zitten in een klein hoekje. Zeker wanneer de onderneming geen goed overzicht houdt over de inkomsten die ze op korte termijn kunnen verwachten en de betalingen die op korte termijn moeten worden gedaan. Vandaar dat ondernemingen met regelmaat hun werkkapitaal berekenen.

Werkkapitaal berekenen

Maar hoe bereken je werkkapitaal? De eenvoudigste formule is:
Werkkapitaal = vlottende activa – kortlopende schulden (< 1 jaar)

Door het werkkapitaal te berekenen bekijk je eigenlijk of de vlottende activa (voorraden, liquide middelen, etc.) volstaan om de schulden die het bedrijf op korte termijn moet betalen te dekken. Idealiter zijn de vlottende activa groter dan het vreemd vermogen (schulden) op korte termijn (de kortlopende schulden). Als dat het geval is zal het bedrijf op korte termijn wellicht geen betalingsproblemen kennen. Maar een tekort is vaak een slecht teken. Het bedrijf heeft dan onvoldoende liquide middelen, voorraden en vorderingen om aan alle verplichtingen te voldoen.

Conclusie?

Het werkkapitaal is belangrijk om te weten of een onderneming een goede financiële structuur heeft. Met een negatief bedrijfskapitaal kan de onderneming vroeg of laat in de problemen komen. Daarmee is het nog niet klaar. Als je weinig ervaring hebt met balanslezen zou je kunnen denken dat het een zwart-wit verhaal is. Positief werkkapitaal? Goed zo! Negatief werkkapitaal? Slecht! Maar het is veel genuanceerder dan dat. Alles hangt immers af van de behoefte aan werkkapitaal.

Quick wins

Een snelle rekenaar zal dan ook zeggen: verlaag je voorraad, laat je debiteuren sneller betalen en betaal je rekeningen later, dan verbetert je werkkapitaal vanzelf. Helaas is deze aanpak alleen goed voor een paar quick wins. Het is geen structurele oplossing voor de verbetering van het werkkapitaal. De echte winst zit vaak in de eigen bedrijfsprocessen. Als we spreken over het verbeteren van het werkkapitaal, dan hebben we het eigenlijk over het verlagen van het werkkapitaal. Immers, geld dat ‘vastzit’ in voorraden en debiteuren kan niet aangewend worden om nieuwe investeringen te doen of crediteuren te betalen. Het is dus zaak om de processen rondom voorraden, debiteuren en crediteuren op orde te hebben.

Financieringsmogelijkheden

Er zijn verschillende financieringsvormen voor werkkapitaal inzetbaar. Een bekende vorm is een lening van de bank in de vorm van een rekening-courantkrediet. Bij factoring en debiteurenfinanciering schiet een factuurbedrag grotendeels voor. Bij enkele geldverstrekkers kun je facturen vanaf 1.000 euro bevoorschot krijgen. Met een pinvoorschot voor ondernemers met een pinautomaat zoals in de detailhandel en horeca. Je krijgt een voorschot op de verwachte omzet. Online krediet via fintech-financiers. Zij bieden tijdelijke financiering van werkkapitaal aan. Dit kan met bedragen vanaf 5.000 euro. Met leasing financier je bedrijfsmiddelen, dus niet direct werkkapitaal. Het effect kan wel zijn dat je het werkkapitaal in je bedrijf houdt. Zo hoef je niet een groot bedrag ineens te betalen.

Financieringsmix en toegevoegde waarde ActivFinance

In veel gevallen is één soort financiering niet voldoende. Je kiest dan voor een combinatie van financieringsvormen. Iedere financieringsvraag is uniek. Het is daarom de uitdaging om voor elke situatie de beste oplossing te vinden.

ActivFinance begeleidt en adviseert ondernemers bij hun bedrijfsfinancieringen. Ons uitgebreide netwerk geeft jou toegang tot de vele bronnen van geld die er zijn. Heb je geld nodig om te ondernemen? Wil je extra kapitaal aantrekken voor investeringen en groei? Of wil je bestaande leningen tegen gunstigere voorwaarden herfinancieren? De financiering voor jouw succes. Door onze kennis en ervaring vergroten wij de kans van slagen. Wil je weten hoe wij dit doen en hoe je veel tijd kunt besparen?  Neem geheel vrijblijvend contact met ons op. ActivFinance helpt jou graag!

Waarom ActivFinance?
  • Persoonlijk contact
  • Snel en gemakkelijk
  • Creatief in oplossingen
  • Het beste netwerk
  • De ideale financiering
  • 100% beveelt ons aan
Vragen?
Neem contact op

Wij helpen je graag verder

 Telefoon: 085 - 018 6000